Archive from februari, 2011

Het nieuwe leiderschap

feb 18, 2011 by     5 Comments    Posted under: Inzicht, Leiderschap

De toekomst van leiderschap ligt hem in het nieuwe werken en het daarbij behorende nieuwe leiderschap. Deze toekomst kan niet worden genegeerd, want dit toekomstbeeld is langzamerhand aan het infiltreren binnen organisaties en komt mee met de nieuwe generaties leiders. Dit nieuwe leiderschap is totaal anders dan het leiderschap van ‘vroeger’. Met het nieuwe leiderschap kun je leiding geven vanuit chaos en creatieve openheid en kan je aandachtig luisteren in plaats vanuit automatisch reageren.

Door deze nieuwe houding op de werkvloer leer je bewuste en vrije keuzes te maken en kun je negatieve en stresspatronen[1] bij jezelf en anderen doorbreken. Het leiderschap van ‘vroeger’ mist een fundamenteel onderdeel en dat is mindfulness. Juist door mindful leiding te geven word je meer helder en bewust in je visie, richting en actie en kun je de balans en vitaliteit in je persoonlijke en professionele leven behouden. Zorg daarom voor rustmomenten om te kunnen reflecteren op jezelf en te genieten!

Jon Kabat-Zinn[2] is oprichter en voormalig directeur van de Stress Reduction Clinic van het gezondheidscentrum van de universiteit van Massachusetts. Kabat-Zinn ontwikkelde een aandachtstraining (mindfulness), dit is een techniek om mensen te leren omgaan met stress, angst, pijn en ziekte. Kabat-Zinn omschrijft mindfulness als:

aandachtsgerichtheid houdt in dat je aandacht geeft op een speciale manier, doelbewust, op het moment zelf en niet oordelend”.

Wanneer je mindfulness verbindt met wijsheid ontstaat bewustwording, passie, bezieling, vertrouwen en creatieve openheid. Ik zie deze verbinding en onderdelen als essentiële ingrediënten en als basis voor het nieuwe werken en het nieuwe leiderschap. Eerlijkheid gaat hierbij voorop. Kortom leiderschap in balans.

Er worden vele andere benamingen gebruikt voor het nieuwe leiderschap. Zoals integraal leiderschap, dienend leiderschap, principle centered leiderschap, spiritueel leiderschap en authentiek leiderschap. De diverse leiderschapsstijlen zal ik een andere keer verder toe lichten. Ik ben van mening dat deze leiderschapsstijlen onderdelen zijn om de rol van het nieuwe leiderschap te kunnen vervullen.

Binnenkort meer over mindfulness en diverse leiderschapsstijlen.


[1] http://www.leiderschapenmindfulness.nl/

[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Jon_Kabat-Zinn

Leiderschap in balans | openheid

feb 16, 2011 by     6 Comments    Posted under: Leiderschap

Openheid of te wel: je kwetsbare kanten laten zien. Ik zie openheid als één van de meest waardevolle kwaliteiten. Hierbinnen valt ook de durf om toe te geven aan je zelf waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. Waar je grens van je kunnen ligt en waar je net even dat beetje meer moet geven om iets toch naar behoren te kunnen behalen. Openheid naar jezelf, zorgt voor een soort opgeruimd gevoel. Anderen merken op dat je staat voor wie je bent, omdat je dat hebt onderzocht.

Kies eerlijk voor de soort leiderschap die het beste bij je past. Als je je voor doet iemand te zijn die je niet bent val je al gauw door de mand. Door juist te laten zien waar je kwaliteiten liggen en hier een open houding in te hebben, zullen er zich mensen om je heen scharen die andere kwaliteiten hebben. Door op deze manier gebruik te maken van je eigen kwaliteiten en van de kwaliteiten van de anderen, kan je veel meer bereiken.

Door openheid leer je luisteren naar wat anderen zeggen en weten. Daarbij kan jij als leider je eigen ideeën en gedachten uitten. Het is hierbij belangrijk dat je de controle (ego) loslaat en vertrouwen hebt in je medewerkers en collega’s. Door openheid kan je samen kennis vergaren. Dit noemt Charles Leadbeater[1], “The power of mass creativity”. Leadbeater schreef het boek ‘We Think’, maar voordat hij dit boek uitgaf plaatste hij het op zijn website en vroeg iedereen dit te lezen, aanvullingen te doen en feedback te geven. Pas daarna bracht hij het uit. Het boek werd een groot succes.

Veel organisaties en zijn medewerkers durven deze openheid niet aan. Zij denken het meest originele idee te hebben en durven dit niet te delen met anderen, bang om het kwijt te raken. En dit terwijl openheid je juist rijker maakt, je verliest er niks door. Een leider die open leiderschap toepast moet niet alleen maar inzicht hebben in eigen functioneren en in het functioneren van de ander. Het vraagt ook optimisme (nieuwsgierig zijn en je rol als leider kunnen relativeren) en de wil en kennis om een coöperatief leider te zijn (in zien dat het behaalde succes voort vloeit uit gezamenlijke inspanning). Waardeer hierin de bijdrage van je medewerkers, wees bereid je eigen onzekerheden te laten zien en durf fouten te maken.

Binnenkort meer over leiderschap in balans


[1] http://www.charlesleadbeater.net/home.aspx

Leiderschap in balans | leiding in jezelf

feb 14, 2011 by     No Comments    Posted under: Leiderschap

Begin met de leiding in jezelf.

Bij leiderschap horen bepaalde kennis en vaardigheden. Ik ben van mening dat leiderschap bij jezelf begint. Je kunt alle kennis hebben over leiderschap die er nodig is en nog kan je een slechte leider zijn. Het is belangrijk om enkele basisprincipes te hebben zoals verantwoordelijkheidsgevoel, respect, liefde, passie en durf. Dus het begin van leiderschap ligt bij je eigen ontwikkeling en niet bij het streven naar externe doelen, het behalen van een bepaalde positie of het geven van leiding over anderen. Het start bij het inzicht in je eigen ontwikkeling. De grootste fout die mensen kunnen maken is dat wanneer ze eindelijk op die ene positie zitten waar ze altijd al hadden willen zitten, nu denken er ook te zijn. Zodra men denkt alles bereikt te hebben, gaat de ontwikkeling bergafwaarts. Door altijd doelen te stellen, open te staan voor verbeteringen, feedback en kennis van anderen, zie je meer en blijft de mogelijkheid bestaan om te groeien en ontwikkelen. Denken dat je er bent is het ego dat spreekt, het ego dat graag wil laten zien dat hij het allemaal wel kan. Eckhart Tolle[1] schrijft hierover in zijn boek. Hij geeft in dit onderdeel het volgende voorbeeld:

“…Het bekende verschijnsel van het terloops noemen van de naam van iemand die je kent, is een onderdeel van de strategie van het ego om in de ogen van anderen en daarmee in eigen ogen een superieure identiteit te krijgen door de band met een ‘belangrijke’ persoon…”

Door de hang naar bekendheid, belangrijk zijn, opvallen, of die hoge en belangrijke positie in het bedrijf, wordt je blik op je eigen ontwikkeling vertroebeld en kijk je meer naar buiten en steeds minder naar binnen.

Daarom: begin met de leiding in jezelf en werk van daaruit naar buiten.

Binnenkort meer over leiderschap in balans


[1] Een nieuwe aarde. Eckhart Tolle. Uitgeverij Ankh/Hermes BV. (2005)